malleus logo
KUTAK ZA KORISNIKE
Prijava | Registracija | Zašto se registrirati?
| Podrška

Marketing i prodaja


Jednostavno kreiranje i evidencija dokumenata: ponude, računi, otpremnice

Marketing i prodaja
 • Podrška za različite vrste dokumenata:
  • interes za usluge
  • prodajni trag
  • prilika za prodaju
  • ponuda
  • račun
  • otpremnica
  • zapisnik o obavljenim poslovima
 • Definiranje proizvoljnih poreznih stopa
 • Unos stavaka ručno ili iz kataloga proizvoda
 • Prošireni skup atributa stavaka: redni broj, oznaka, šifra, opis, jamstvo, jedinica mjere, jedinična cijena, cijena, popust, osnova popusta, opis popusta, neto, porez, pdv, ukupno; mogućnost korištenja i prikaza samo potrebnih atributa
 • Automatska kaskadna kalkulacija zbirnog iznosa dokumenta: cijena, popust, iznos, neto, pdv ukupno
 • Standardni vizualni izgled dokumenata
 • Izlazni formati:
  • preview na zaslonu
  • export u pdf
  • export u rtf 
  • export u MS Excel
  • export u tiff
 
© MALLEUS d.o.o. 2006-2018
Powered by lakiCMS

Valid XHTML 1.0 Transitional
Facebook