malleus logo
KUTAK ZA KORISNIKE
Prijava | Registracija | Zašto se registrirati?
| Podrška

Osnovne lakiCRM kategorije


  Osnovne lakiCRM kategorije i njihove međusobne povezanosti i međudjelovanja temelj su funkcionalnosti lakiCRM-a:
  • klijenti/potencijali - pravni subjekti u poslovanju (klijenti, potencijalni klijenti i dobavljači)
  • kontakt osobe - fizičke osobe, mogu biti povezane s klijentima/potencijalima 
  • aktivnosti - temeljni mehanizam evidencije i praćenja CRM procesa, koristi se također za billješke, alarme i radne naloge
  • dokumenti/prodajne kategorije: potencijali, prodajni tragovi, prilike za prodaju, ponude, računi, otpremnice
  Aktivnosti i dokumenti imaju niz obilježja po kojima ih je moguće pratiti i koristiti ih u naprednom pretraživanju laki CRM modulima:
  • Poveznica s klijentom i/ili kontaktom
  • datum, početak, kraj
  • Alarm
  • Vrsta aktivnosti: zadatak, telefonski poziv, radni nalog
  • Status: neriješeno, u tijeku, riješeno uspješno, riješeno neuspješno
  • Povezana aktivnost: za grupiranje aktivnosti, koristi se u praćenju aktivnosti po radnom nalogu
  • Pripadnost određenoj kampanja, za praćenje uspješnosti kampanje
  • Kategorija posla: praćenje utroška vremena po vrstama obavljenih poslova
  • Hitnost, važnost, prioritet: formiranje prioritetne to-do liste
  • Nositelj: djelatnik koji je obavio aktivnost/izdao dokument
   
  © MALLEUS d.o.o. 2006-2018
  Powered by lakiCMS

  Valid XHTML 1.0 Transitional
  Facebook